Iedere bijdrage telt!

Doneer

Steun de Stem van de Straat in zijn strijd voor een eerlijker en socialer Nederland. We stellen je bijdrage op prijs!









    Of stort je bijdrage op rekeningnummer NL36 KNAB 0257 1501 377, t.n.v. Campagnerekening SvdS onder vermelding van Campagne

    Stem van de Straat is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de belastingdienst. Dit houdt in dat de contributie van een lid als gift wordt aangemerkt en onder bepaalde voorwaarden als aftrekpost kan worden opgevoerd bij de belastingaangifte. Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 002563241.