Doelstellingen van Stem van de Straat (Lijst 11)

1. Strijd tegen de Rat in pak corruptie! Weg met de straf de armen maatschappij !

(zie het boek Straf de armen) Meer bestraffen. Dat is de laatste jaren het credo van het strafrechtelijke beleid geworden. En dat heeft niets te maken met het tweeluik ‘misdaad en straf’ maar wel met een nieuw beleid van sociale onzekerheid, gebaseerd op economische deregulering en vermindering van sociale hulp. In het kader van deze neoliberale machtsgreep krijgt de gevangenis haar oorspronkelijke rol terug: een weerspannige bevolking doen plooien naar de heersende economische en morele orde. Gebouwd op de ruïnes van de welvaartsstaat ontstaat zo de strafstaat. De strijd tegen de criminaliteit wordt het scherm waarachter de nieuwe sociale kwestie wordt verhuld: de veralgemening van onzekere loonarbeid en de impact daarvan op de leefruimte en op de overlevingsstrategieën van het stadsproletariaat Bron: Boek: Straf de arme. Loïc Wacquant (Nîmes 1960) is professor sociologie aan de universiteit van Californië in Berkeley en onderzoeker aan het Centre de sociologie européenne in Parijs.).

2. De stem van de straat zorgt dat UBER Amsterdam uitgaat !

Wij gaan ervoor zorgen dat de Amsterdamse taxichauffeur weer een fatsoenlijke boterham kan verdienen met zijn werk. Uber en de Top VVD-er Neelie Kroes “Persona Non Grata” in Amsterdam.

3. Amsterdammers dezelfde Rechten als Vluchtelingen !

Alle Amsterdammers uit de laagste en midden klasse dezelfde rechten als de Oliedollar- Vluchtelingen: Vanaf 21 jaar: huis of kamer met betaalbare huur binnen drie maanden, 10 duizend euro inrichtingskosten en gratis medische en tandheelkunde verzorging. De huren zijn buitenproportioneel. Onze (lokale) belastingen zijn een sluitpost op wanbeleid geworden. En betalen we voor alles extra belastingen. De verhouding tussen ons netto-inkomen en dat wat daadwerkelijk vrij besteedbaar overhouden is totaal zoek. Meer dan 60% van ons inkomen stroomt direct weer terug naar de staatsruif in welke vorm van belasting ook.

4. De echte oplossing Vluchtelingen huisvesting !

Vluchtelingen helpen prima, geen probleem! Statushouders niet in achterstand wijken proppen in Amsterdam. Als je moet vluchten voor dodelijk geweld en bommen, maakt het hun helemaal niets uit als zij huisvesting krijgen in Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland, Limburg waar complete dorpen met leegstand te maken hebben. Wij hebben in asielzoekerscentrums met vele ervaringsdeskundigen op het gebied van vluchtelingen hierover gesproken.

5. Legaliseren van alle drugs !

Wij zijn voorstanders dat coffeeshops onder hetzelfde vergunningstelsel zullen gaan vallen als sigarenwinkels en slijterijen. Met dien verstande dat coffeeshops de openingstijden mogen aanhouden van horeca aangelegenheden. M.a.w. dat schoolverbod van 250 meter komt te vervallen.

6. Extreem actief beleid tegen agressie, homo geweld, geweld tegen de joodse gemeenschap en discriminatie in het algemeen !

De stem van de straat wil dat schuldigen (onwetende) gestraft worden met een taakstraf uit te voeren in bijvoorbeeld joods, islam,of homo bejaarde tehuizen en verplicht cursussen volgen die uitleggen dat Holebi en transgender zijn een natuurlijke geaardheid is bij geboorte in tegenstelling tot wat de Bijbel en Koran en Thora beweren. We denken nog na of wij inleg vellen gaan eisen bij de Bijbel, Koran en Thora in Amsterdam bij die gedeeltes die zich strafbaar uitlaten over Homoseksualiteit.

7. Fatsoenlijke salaris en huisvesting voor alle zorg-beroepen en menswaardige uitkering voor bijstand gerechtigden !

Alle zorg-beroepen in de maatschappij zoals verpleegsters, politieagenten, brandweer, bejaarden verzorgers, onderwijzers, bus en tram chauffeurs, etc. een fatsoenlijk salaris en gegarandeerde betaalbare en fatsoenlijke huisvesting in Amsterdam bijv. in het Paleis op de Dam.

8. Bijstandsgerechtigden een menswaardige uitkering conform het EVRM !

Zodat zij niet meer naar de mensonterende voedselbanken hoeven, die verboden moeten worden in Amsterdam. Conform de richtlijnen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

9. Openbaarvervoer gratis !

Openbaar vervoer moet gratis worden voor de minima huishoudens en voor kinderen tot 16 jaar en voor AOW-ers (moet blijven bestaan). Daarnaast zijn wij voor een vast dagtarief van €1, voor alle Amsterdammer vanaf 16 t/m 65. Dit kan bekostigd worden door de toeristen belasting te verhogen.

10. Airbnb ook voor de Sociale huurwoning !

Waarom mogen alleen huizenbezitters (grachtenpandbewoners) en vrije sectorwoningen hun huis verhuren aan Airbnb, en zakken vullen! dit is rechtsongelijkheid! Ook sociale huurwoningen (maar dan 60 dagen) mogen wat ons betreft een graantje meepikken. Compleet kulverhaal dat je kamer van een sociale huurwoning aan de Amsterdamse markt onttrekt. Gelijke monniken gelijke kappen!

11. Snorscooters zelfde rechten als bakfietsen en snorfietsen !

Het is levensgevaarlijk om snorscooters te dwingen zich permanent te mengen in het autoverkeer. Stem van de straat zal er voor vechten om voorwaarden te scheppen zodat iedereen veilig aan het verkeer kan deelnemen.

12. Ouderen voorrang en recht op plaatsing in bejaardentehuizen in eigen buurt !

Een vijfde van de ouderen zou het liefst in een verzorgingstehuis oude stijl wonen, zelfs liever dan thuis blijven wonen (maakt ruimte voor het woningtekort). Dit is opvallend omdat het kabinet wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het aantal ouderen dat dit ook daadwerkelijk wil, wordt dus overschat door het kabinet. De ouderen zien zich vooral zitten in een verzorgingstehuis door de 24-uursalarmknop, en door de gezelligheid. Deze ouderen willen veiligheid, dat er hulp komt als ze vallen. En ze houden van de reuring van zo’n complex. De financiering van de verzorgingshuizen is afgeschaft, maar dat wil niet zeggen dat ook de behoefte van de ouderen daaraan verdwenen is.

13. Geen gedwongen huisuitzettingen, afsluiten gas en licht en water, maar maatschappelijke hulp en begeleiding !

Amsterdam heeft de verplichting volgens de hoofdstedelijke uitkeringsregels, schuldenaren met een minimuminkomen te behoeden voor zaken als huisuitzetting, afsluiting van gas en licht en gedwongen boedelverkoop.

14. Hulp aan Amsterdamse ex-gedetineerden !

Amsterdamse ex-gedetineerden die hun straf hebben uitgezeten, moeten eerder dan de vluchtelingen binnen drie maanden een huis krijgen, 10.000 euro inrichting‘s kosten en maatschappelijke begeleiding voor het vinden van werk en scholing zodat zij niet weer in herhaling vallen.

15. Woningen voor gescheiden ouders !

Er zijn nauwelijks (betaalbare) woningen voor gescheiden ouders in Amsterdam. De kinderen zijn meestal de dupe, worden heen en weer geslingerd. Wij willen zo snel mogelijk een oplossing voor deze problematiek, zodat gescheiden ouders sneller een eigen woning krijgen.

16. Paleis op de Dam van ‘Taxfree- Koning Willem Alexander’ en pandjes van ‘Maffia-speculanten‘ a la Prins Bernhard Jr en VVD boef / kamerlid Haga worden gevorderd !

en ter beschikking gesteld aan Amsterdam jongeren die nu 17 jaar op de wachtlijst staan. Het feit dat het oude – en zo sterk symbolische – stadhuis later een koninklijk paleis is geworden, is niet een kwestie die veelvuldig in de openbaarheid bediscussieerd wordt. De gevoeligheid ten aanzien van het koningshuis en de in Amsterdam gevreesde onderhoudskosten van het kapitale pand zijn hieraan debet. Onder de oppervlakte heerst bij een deel van de Amsterdamse bevolking evenwel onvrede over de huidige status van het gebouw en de jaarlijkse miljoenen die het kost. Absurd en pure openlijke Klasse Justitie naar onze mening is dat de VVD en D66 gratie willen voor Prins Bernard Jr. en de VVD Boef Haga.

17. Woningnood-discriminatie: "Amsterdammers wachttijd 17 jaar vs Vluchtelingen 3 maanden"

18. Leugendetector in de Gemeenteraad - De Tijd van liegen en bedriegen is dan voorbij !

Als de leugendetector aanstaat, wordt het betrekkelijk stil in de raad.

19. De Partij heeft in het algemeen het Doel de (volwassen) mens bij te staan in de ontwikkeling tot mondigheid, autonomie, humaniteit en verantwoordelijkheid

20. Wij gaan in ieder geval ‘Kafka E-Court’ verbieden in Amsterdam en ook die onmenselijke smeerpoetsen Teeven & Henriëtte Nakad krijgen een gebieds-verbod voor Amsterdam

zie waarom: ‘Kafka-Maffia-Robot-Rechtbank- E-Court’ - https://www.groene.nl/artikel/vonnis-te-koop (of klik op de robot)

21. Alle ‘Royal-Prins-Bernhard-Huisjesmelkers’ en ‘VVD-Maffia Vastgoed- speculanten’ a La Haga moeten 1/3 van hun huizen in Amsterdam ter beschikking stellen voor sociale huur

Net zoals als dat vroeger in Amsterdam was. Amsterdammers die 21 worden of gaan scheiden, moeten een Urgentiebewijs krijgen het hen dat recht geeft om binnen drie maanden een woning te krijgen.

22. Alle Amsterdammers van de Laagste en Midden Klasse eenmaal 1000 Euro extra, zodat zij o.a. hun verhoging van Gas en Licht, Huur en Eigen Risico kunnen betalen zonder in de problemen te komen

Anders dan de ‘VVD-beroepsleugenaar Rutte, houden wij onze belofte mits wij voldoende stemmen krijgen. Het geld gaan wij verhalen op de Expats, ‘Royal-VVD-Huisjesmelkers’ en de Elite-(gangsters) in Amsterdam

Opmerking

Aanvullende punten, op en aanmerkingen en opbouwende kritiek zijn welkom.

Politieke en maatschappelijke opvattingen

Steve Brown legt in de video hierna bij Cafe Weltschmerz o.a. zijn politieke en maatschappelijke opvattingen uit en dat het Koningshuis al eeuwen de succesvolste misdaadgroep van Nederland(Video) is:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn