(van onze Stem van de Partij redactie)

AMSTERDAM-NOIR- ‘Nep en Fop-Gemeenteraad’s Verkiezingen Amsterdam’: Stem van de Straat totaal geboycot door MSM en ‘PvdA-bolwerk-De Balie’ van ‘PvdA-Octopus Rottenburg’(video) en het bejaarden ‘PvdA Vod Parool’(Video).
De corrupte ‘Elite-Balie’ is een vaste subsidieontvanger van o.a. het corrupte Stimulering Fonds voor de Journalistiek en die heeft de Stem van de Straat al voor de Rechter gesleept wegens o.a. het discrimineren van de Stem van de Straat, c.q. de Laagste Klasse.De zaak komt 1 februari 2018 voor de Rechter(Video) . En het ziet er naar uit dat De Balie snel volgt en ook door de Stem van de Straat voor de Rechter wordt gesleept wegens o.a. discriminatie van de Stem van de Straat( Laagste Klasse)  o.a. wegens ‘dr. Goebbels-censuur’ voor de Gevestigde-corrupte-Orde.

Uitzondering is Café Weltschmerz die liet Partijleider ing Steve Brown wel de Doelstelling van de Partij uitleggen:

Corrupt Stimuleringsfonds vd Journalistiek geven hun ‘gabbers in crime’ de Balie 30 duizend en de Straat 0,00! Stem vd Straat gaat Panden vorderen Huisjesmelkers Prins Bernhard&Haga&co(Video) tot grote Schrik van De Balie en Het Parool. 

Haatzaaiers met en grote ‘Uber-Bek’  tegen de armen en Moslims en ‘Zwarte Pieten-Leugenaars’ en gesubsidieerde Pedofielen(Video) wel welkom bij de ‘Subsidievreter-De Balie’ en het ‘bejaarden -PvdA-Vod-Het Parool’.
Wij hebben De Balie verzocht ons te laten weten waarom wij niet uitgenodigd zijn voor de Gemeenteverkiezing ‘s debatten Amsterdam, temeer wij op tien zetels staan in de opiniepeiling . Zie hierna het ongemotiveerde en dus De facto duistere, antwoord van De Balie: “Naar aanleiding van het telefoongesprek van afgelopen maandag mail ik u, zoals beloofd. Omdat wij als redactie keuzes moeten maken welke partijen we voor welke debatten uitnodigen hebben wij daarin partijen ook moeten teleurstellen. Onze programmering is rond & ik zie geen ruimte daarin uw partij op dit moment te betrekken. Zodra wij aanleiding zien zal ik u uiteraard meteen mailen.
Een hartelijke groet,Tim Wagemakers

De ‘Duivelse-Geest’ van ‘Censuur-Lord Buma’ heerst(Video) al bij De Balie,Het Parool en de Universiteit van Groningen.

Bezwaarschrift van de Stem van de Straat tegen de Beslissing van De Balie uitsluiting Stem van de Straat debatten :  

Amsterdam 18 januari 2018

Geachte Bestuur, directie,

Wij prosteren met klem en tekenen bezwaar aan (Bezwaarschrift (AwB)) dat u als gesubsidieerd ‘ B-orgaan’ ons niet heeft gevraagd voor de debatten en niet motiveert op welke gronden en dat achten wij een vorm van Onbehoorlijk Bestuur en o.a. discriminatie jegens ons c.q. de Stem van de Straat ,c.q. de Laagste Klasse.Eén en ander wringt des meer, aangezien wij constateerde dat uw voorzitter de algemeen bekende corrupte Zakkenvuller D66 Alexander Rinnooy Kan(Video) Voorzitter is van De Balie en de Russische ‘Maffia-Witwasser Dirk Sauer’ en adviseur is van De Balie op Bestuurlijk niveau. Over beide ‘Elite-Gangsters’ hebben wij veel veelvuldig gepubliceerd en in die zin zijn wij natuurlijk al kansloos om ons Vrije niet corrupte geluid van de Stem van de Straat bij u te laten horen.

Wij stellen vast dat u alleen obscure partijtjes heeft geprogrammeerd/gevraagd, die gerekend mogen worden tot de vaste corrupte, obscure Gevestigde Orde partijtjes, die n.b. de Pijlers zijn van de ‘Ping Pong Democratie’(Video) en uw subsidie verstrekkers zijn. Kennelijk is uw duistere censuur programmering  gebaseerd op Wiens brood men eet wiens taal men spreekt. Dus daar baseert u dus kennelijk uw gastenlijst op. Bovendien staat het ‘Nep en Fop Christelijk-CDA'(Video) amper op 1 zetel en hebben BIJ1 van de reeds op leugens betrapte’ Zwarte Piet Deskundige Sylvana Simons(Video) en ‘Uber-Forum voor (geen)Democratie van de Haatzaaier & Veelvraat-‘Big Mac Bek Nanninga’(Video) net zo veel zetels als ons namelijk 0 en die heeft u wel geprogrammeerd. Wij achten uw reden derhalve een drogreden en een vorm van partijdigheid, belangenverstrengeling en discriminatie (van de Laagste Klasse) en onbehoorlijk Bestuur van uw zijde jegens ons.

Wij verzoeken u nogmaals uw besluit te heroverwegen binnen twee dagen, want u schendt ons inziens o.a. het Awb., Grw., (gelijkheidsbeginsel) jo EVRM en onze politieke grondrechten middels discriminatie van o.a. de (nooit gesubsidieerde Laagste Klasse) tot deelnamen aan de Gemeentelijke verkiezingsdebatten Amsterdam, temeer u voor een groot deel afhankelijke bent van uw inkomsten middels subsidies van het Rijk en Amsterdam( alleen al van de Amsterdamse Kunstraad 625.000,-per jaar met goedkeuring van de corrupte ‘Nep en Fop- D66  ex Wethouder Ollongren’ (Video)en 33000,- voor 3 maanden’ Nep en Fop projectje’ van het Stimuleringsfonds voor de- (Gevestigde Orde-) Journalistiek.
Wij overwegen een spoed kortgeding tegen u aan te spannen uit naam van de Stem van de Straat en het algemeen belang in deze indien u blijft bij uw beslissing om ons uit te sluiten van de Debatten waarmee u 30% van de laagste Klasse (de niet stemmers en de niet bezoekers van De Balie en de niet lezers van Het Parool) de toegang ontzegt tot het ‘publieke-debat-arena’. Bovendien staan wij op tien zetels bij het enige betrouwbare opiniepanel van de Stem van de Straat(Video),die niet veroordeeld is door de Rechter voor grove Smaad en laster (Liegen) zoals uw kennelijke Opiniepeiler Maurice de Hond.

Mocht u stil blijven zitten en niet reageren voor maandag 10.00 uur ’s morgens zullen wij de rechter verzoeken ons geding dinsdag of woensdag te behandelen zodat wij nog mee kunnen doen aan de volgende debatten.

In afwachting van uw beslissing, namens De Stem van de Straat Partij

ing S.K.A. Brown

 

Opmerking van Algemeen Belang :Lees hier de het Partijprogramma van de Stem van de Straat(Video) die o.a.Het Parool en hun ‘gabber in crime’  De Balie kost wat kost de Amsterdammers wil onthouden.